Malin Hallberg, Internatföreståndare

Möt vår internatföreståndare Malin

Internatet skapar en unik gemenskap här på skolan. Tack vare vår internatdel får Malin möjlighet att lära känna eleverna på djupet. I sin roll som internatföreståndare har hon en viktig roll i att bygga en relation och vara synlig.

Hur många gymnasieelever bor på internatet?

– Det är cirka 30 stycken. De kommer från hela landet i princip. Allt från Stockholm till närliggande Staffanstorp. Vissa lever nära men vill bo här ändå. Vi har inga krav på att man måste bo långt ifrån för att bo här. Ettorna bor samlat utefter program.

Vad händer på internatet när skolan är slut för dagen?

Vi har alltid gemensam kvällsfika och sen kan det vara olika aktiviteter. Tidigare har vi i personalen gjort upp aktiviteter, men nu gör jourpersonalen upp detta tillsammans med eleverna. Eleverna kan påverka och önska vad de är sugna på att göra. Det kan vara att vi arrangerar spelkvällar, åker till shoppingcentra, bowlar, bakar eller åker och badar på sommaren. Vi har också olika teman. Under halloween arrangerade treorna till exempel en spökrunda. 

Varför blev du internatföreståndare?

– Jag trivs med att jobba med människor, och har tidigare arbetat i butik där man möter människor hela tiden. Det är viktigt för mig att låta eleverna känna på det ansvar man har på väg in i vuxenlivet, men att det ändå finns regler. Och så är det så fantastiska ytor här, studiemiljön är helt otrolig. Jag har jobbat här sedan några år, men rollen som internatföreståndare är ganska ny för mig.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?

– Jag är den som tar emot ansökningarna till internatboendet, och pusslar ihop korridorerna. Det funkar faktiskt väldigt bra, och vi har inte många som vill byta rum. Jag håller också i informationsmöten vid inflytt, så att elever och föräldrar får all information de behöver. 

Och så håller jag i våra boendemöten där vi tar upp hyresvillkor och regler. Men det är också ett viktigt möte för att lyssna in vad eleverna tycker. Tidigare var t.ex. biblioteket stängt på kvällar, men nu är det öppet efter att internatelevernas önskade det.

Vad tror du internatet betyder för eleverna?
– Det är en bra början på vuxenlivet. De får ta hand om sig själva, men har personal på plats. Jag är övertygad om att internatet bidrar till gemenskap mellan programmen.

Ansvarar du ensam för internatet?

– Jag är här dagtid, och täcker in internatet tillsammans med jourpersonal på kvällar och helger. Mats och Christina är jourpersonal, och de gör alltid en överlämning till mig när de går av sina pass. Vi har ett tätt samarbete. De har lärt mig jättemycket! De har varit här länge, så de är en trygghet för mig som är ganska ny här. Tillsammans gör vi detta riktigt bra!

Vad betyder internatet för dig? 

Jag gillar att det innebär så många olika uppgifter, och så har jag så fantastiska arbetskollegor. Jag får jobba tillsammans med många olika delar och allt från lärare, drift, vuxenelever, gymnasieelever och föräldrar. Ingen dag är den andra lik!

Lär känna oss

Följ oss på
sociala medier