Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER PÅ HVILAN UTBILDNING

Oavsett om du är studerande, förälder, medarbetare, företagare eller deltagare i någon av våra kurser/utbildningar, vill vi på Hvilan Utbildning att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Här finner du information om hur vi på Hvilan Utbildning behandlar personuppgifter när du besöker Hvilans hemsida, www.hvilanutbildning.se (”Webbplatsen”), eller kontaktar oss. Informationstexten beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar Hvilan Utbildning om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Hvilan Utbildning AB (org. nr. 556606–6980), Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp. Hvilan Utbildningar är ytterst ansvarig för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enighet med Dataskyddsförordningen.


PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.

Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig studerande på våra skolor kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter raderas i enighet med Dataskyddsförordningen. Vissa data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om du som studerande avslutar dina studier hos oss.


ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra utbildningar och tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
 • För administration av vår relation med våra studerande.
 • För att utveckla och förbättra våra utbildningar och tjänster.
 • För att ge dig som studerande eller möjlig framtida studerande information om våra utbildningar och tjänster.
 • I skoladministrationen, bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering.
  • Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355).
 • Vid anställning eller konsultuppdrag för de frågor som rör ditt arbete på Hvilan.
 • När du mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.
  • När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande. 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram tills att antagningsperioden är över eller tills studietiden är över. För nyhetsbrev samt utskick till alumni fram tills det att du avanmält intresse.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på  eller per post till: Hvilan Utbildning AB, Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp.


COOKIES

Våra webbsidor använder cookies. Cookies är så kallade textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbsidor. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor.

Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för statistiska ändamål. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.


ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Denna informationstext uppdaterades i oktober 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna Webbplats.