Info till SYV

Hvilangymnasiet är anslutet till gymnasieantagningen i Malmö (Gymnasieantagningen Malmö).

Aktuella ansökningskoder för våra utbildningar finns nedan.

Elever utanför samarbetet Skåne-GY ansöker via sin hemkommuners antagningskanslier som sedan skickar ansökan till antagningen i Malmö.
Om en elev utanför Skåne-GY söker som IM-elev behövs en överenskommelse, och hemkommunens godkännande, som skickas till antagningen i Malmö.

Elever som väljer att bo på internatet kan söka inackorderingsbidrag från CSN. Om programmet finns i hemkommunen eller på närmare håll kan CSN neka inackorderingsbidrag.


Ansökningskoder

Hantverksprogrammet Florist: HVFLO-HVI-F

Hantverksprogrammet Florist, Programinriktat val: IMVHVFLO-HVI-F

Hantverksprogrammet Florist, Yrkesintroduktion: IMYHVFLO-HVI-F

Naturbruksprogrammet Trädgård: NBTRA-HVI-F

Naturbruksprogrammet Trädgård, Programinriktat val: IMVNBTRA-HVI-F

Naturbruksprogrammet Trädgård, Yrkesintroduktion: IMYNBTRA-HVI-F

Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Kök och servering: RLKOK-HVI-F

Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Kök och servering, Programinriktat val: IMVRLKOK-HVI-F

Restaurang- och livsmedelsprogrammet – Kök och servering, Yrkesintroduktion: IMYRLKOK-HVI-F