Frågor & svar

Nedan kan du läsa de vanligaste frågorna kring våra gymnasieutbildningar och program. Om din fråga inte besvaras nedan kan du skicka den till .

Är du behörig till nationellt program är det goda chanser att komma in.

Byte av program eller inriktning inom skolan görs den första veckan.

Varierar från 10-15 elever.

Elevhälsan går att nå alla dagar i veckan men dagar de är på plats på skolan kan variera.

På yrkesprogrammen läser du inte moderna språk.

Vår skola har en härlig stämning och gemenskap, maten som serveras är också väldigt uppskattad, men mest nöjda är eleverna över våra duktiga och engagerade lärare.

Vi börjar normalt 08:30 och slutar som senast 16:00 men viss variation beroende på skola kan finnas.

Vi har bra möjligheter att få stöd, både av ordinarie lärare och av vårt elevhälsoteam.

Genom skolrådet och genom att prata med skolledarna och lärarna på skolan.

Om du går ett av våra studieförberedande program får du oavsett program högskolebehörighet. Om du går ett av våra praktiska program går det att lägga till/byta ut kurser för att få högskolebehörighet.

Du kan inte välja kurser på programfördjupningen, det har skolan redan gjort. Val du gör på yrkesprogrammen är om du vill läsa grundläggande högskolebehörighet samt ditt individuella val.

  • Restaurang: mat, smaker, kreativt arbete och service.
  • Trädgård: växter, grödor (vid odling) arbeta utomhus och praktiskt arbete.
  • Hantverk: blomsterarrangemang, färg och form, kreativt arbete.

Vi tar vara på vårt gröna arv genom att väva in det gröna perspektivet i alla våra utbildningar, därför öppnar det också upp för dig som har ett intresse för hållbarhets- och miljöfrågor.