Ägare

Hvilan ägs av de tre Hushållningssällskapen; Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne. Hushållningssällskapet har gedigen kunskap och erfarenhet om utbildningsverksamhet och driver ytterligare sju naturbruksgymnasium och har utbildningsverksamhet inom vuxenutbildning och uppdragsutbildning inom den gröna näringen.

Styrelseordförande är Sven Fajersson. I skolans styrelse sitter drivna företagare och representanter från den gröna näringen.

Hvilan utbildnings styrelse

Sven Fajerssonordförande
Karolina Aldén, styrelseledamot
Paul Robertssonstyrelseledamot
Jonas Bodenhemstyrelseledamot
Claes-Göran Claesson, styrelseledamot
Stefan Johansson, styrelseledamot
Carl-Otto Swartzstyrelseledamot
Christopher Du Rietz, personalrepresentant