Jenny hittar nycklar till elevers lärande 

Jenny är specialpedagog på Hvilangymnasiet sedan cirka ett år tillbaka. Hon drar sig inte för att vara både språkrör och brygga mellan olika parter. I sin yrkesroll och som person möter hon skolans elever som de individer de är, inte som de förväntas vara. 

Enligt Jenny kan skolan tack vare sin storlek, studiemiljö och arbetssätt se och fånga upp eleverna på ett unikt sätt.

– Hvilans styrka är absolut småskaligheten. All personal kan ha en relation till eleverna här, och som elev kan du gå till alla lärare om det är något. Här blir du sedd!

Kan du nämna några situationer där småskaligheten är positiv?
Jag undervisar till stor del i att skapa relationer för att få en inblick i elevens situation. Det är mycket lättare när det är så litet, och erfarenhetsutbytet blir också lättare.

Hur skulle du beskriva din roll?

– Jag är på många sätt bryggan mellan lärarna, men också den som initierar samtal mellan elev och lärare för att hitta nycklar till just den elevens lärande. Mitt uppdrag är att underlätta inlärningen för eleverna här. Jag har tidigare arbetat som högstadielärare under många år, och det är en styrka att få med sig lärarperspektivet in i arbetet med eleverna.

Samsyn är ett bra ord att beskriva min roll med, för man kan se mig som ett språkrör mellan olika parter. Min uppgift är att hitta vad eleven behöver, ta det vidare med lärarna och sedan följa upp eventuell anpassning.

Arbetar du både långsiktigt och genom punktinsatser?

– Jag arbetar dels förebyggande i elevvårdsteamet kring hur vi kan skapa den mest optimala skolsituationen, men även förebyggande med överlämningar från högstadiet till oss så att elever med svårigheter inte ska behöva uppleva samma sak igen. Jag uppmuntrar lärarna att ta kontakt med föräldrar och elever som haft utmaningar tidigare. Genom att visa att man har goda förhoppningar om eleven kan man stärka en ungdom som är skoltrött eller har en låg självkänsla. Man ska innan man börjar här veta att här är en tillåtande atmosfär, och känna sig trygg inför sin skolstart.

Förutom den viktiga samtalsrollen, vad består din tjänst mer av?

– Jag gör screeningprogram och skickar remiss till BUP ihop med elevvårdsteamet om det är nödvändigt. Pedagogiska bedömningar och kartläggningar är en annan viktig del av mitt arbete här. Mitt jobb gör också det möjligt att undervisa individuellt. Dels kommer eleven till mig och så gör jag även klassrumsobservationer. För eleven är nog min mest synbara roll att man kan komma till mig och få individuell studiehjälp utanför klassrummet, i en lugn miljö.

Varför valde du att arbeta som specialpedagog?

– Jag har lätt för att umgås med ungdomar och att skapa förtroende. Jag har även en privat drivkraft inom ämnet. Dessutom tror jag också att jag är väldigt lösningsfokuserad. Det är så otroligt roligt att jobba med ungdomar och det är roliga samtal. Ungdomar är gränslösa på ett sätt som är befriande. De är i början av livet och jag tycker det är viktigt att hjälpa dem att inse att det finns lösningar! De är precis i skarven mellan barn och vuxna, och står inför många utmaningar, förändringar och beslut. Ena stunden behöver de bli bemötta som en vuxen och vid ett annat tillfälle behöver de får känna att de fortfarande är ett barn, bli stöttande osv.

När kommer en elev eller förälder i kontakt med dig?

– Oftast hinner jag kontakta dem först, innan de kontaktar mig, för att få med mig viktig överlämningsinformation till lärarna här på gymnasiet. Men det kan också vara så att en lärare belyser en utmaning som jag fångar upp och sedan tar vidare med elever och förälder.

Hur viktigt är elevvårdsteamet för ditt arbete?

Teamet kompletterar varandra genom våra olika erfarenheter, kompetenser och infallsvinklar. Tillsammans kan vi samverka och bygga en bild som hjälper eleven framåt.

Hur ofta träffas ni?

– Vi träffas två gånger i månaden för ett elevhälsomöte tillsammans med biträdande rektor. Arbetet är fokuserat på att vara förebyggande och långsiktigt, mer än att hantera situationer som dyker upp. Går att bryta ut och kanske lägga i en egen box i reportaget?

Hur kan en dag se ut för dig?

Förmiddagarna bokar jag ofta upp till att gå igenom mail, göra återkopplingar och ha kontakt med föräldrar. På eftermiddagar blir det elevmöten, där vi antingen pratar eller pluggar. Det kan också vara återkopplingar och så lägger jag en del tid på dokumentation. Ut över detta gör jag föreläsningar och sprider information, för att vara bryggan mellan olika perspektiv.

Lär känna oss

Följ oss på
sociala medier