Hyresvillkor och bestämmelser (Gymnasiet)

Information om Hvilans internat

  • Rummen finns  på Hvilans skolområde och är tillgänliga måndag-fredag mellan 07.00 och 18.00.
  • Killar och tjejer bor var för sig. Fem stycken rum delar på gemensamt pentry, toalett och dusch.
  • Rummen är utrustade med säng, skrivbord, stol, bokhylla, hurts, garderob och tvättavdelning med handfat. Du tar själv med dig täcke, kudde,  sängkläder och handdukar.
  • Ta gärna med egen inredning!
  • Du har fri tillgång till gym.

Hyresvillkor

Hyresobjekt

Hyresgästen (även kallad du) hyr det angivna rummet med inventarier. Du har tillgång till rummet skolveckor från måndag kl. 7.00 till fredag kl. 18.00, men inte under helger och lov. Undantag kan beviljas i enskilda fall efter skriftligt avtal med internatföreståndaren. Under jullovet lämnas nyckeln in till internatföreståndaren.

Vid tillträde är rummet välstädat och kontrollerat och skall lämnas i samma skick. En depositionsavgift om 1 500 kr betalas vid inflyttning. Denna återbetalas vid utflyttning om rum och inventarier är i oskadat skick samt flyttstädning utförts. Vid slutbesiktning skall hyresgästen närvara.

Hyresrätt/uppsägning

Hyresgästen har 1 månads uppsägning på sitt rum, fr.o.m. den 1:a i varje månad. Hyresvärden har rätt till uppsägning om studierna vid skolan avbryts under terminen eller om betalningsförseningar sker upprepade gånger. Vid avslutad utbildning anses hyresavtalet automatiskt uppsagt om inget annat är överenskommet.

Om synnerliga skäl föreligger kan hyresrätten förverkas med omedelbar verkan, dvs om hyresgästen inte följer skolans ordningsregler eller hyresavtalets villkor. Det utgår ingen kompensation av hyran om hyresrätten förverkats temporärt av ordningsskäl.

Hyresavgift

Hyresavgiften för enkelrum är 3 900 kr/månad. I avgiften ingår frukost, kvällsmat och kvällsfika. (Kvällsmat och kvällsfika ingår inte på fredagar.)

Hyresbetalning

Hyran faktureras 1 gång/månad i efterskott.

Hyresvärdens tillträde till rummet

Rektor, internatföreståndare samt vaktmästare har tillträde till rummet då särskilda skäl finns, t.ex. för reparationer och besiktningar.

Alkohol/droger

Rökning är endast tillåtet på anvisad plats, förtäring/förvaring av alkoholhaltiga drycker och andra droger är absolut förbjudet på internatet (gäller även balkonger och andra gemensamma utrymmen). Nolltolerans råder!

Jour måndag-torsdag

Jourlärare finns på skolan kl.16:30–07.30 måndag till torsdag. Tel. nr till jouren 0733-62 85 23. Jourrummet är beläget ovanför trappan vid entrén, intill vinden.

Besök

Besökare får stanna till kl. 22.00. Övernattande gäster är inte tillåtet. Du ansvarar för dina gäster.

Sjukdom

När du blir sjuk skall du anmäla detta via SchoolSoft, är du under 18 år är det dina vårdnadshavare som anmäler via SchoolSoft. Vid sjukdom är det inte tillåtet att vistas på internatet. Du ordnar själv din hemresa.

Städning

Du ansvarar själv för städningen på ditt rum. Dammsugare, svabb samt trasor finns i gemensam städskrubb. Soporna från ditt eget rum lägger du i soptunnorna utanför internatet.

Alla boende i korridoren ansvarar för att hålla snyggt i pentryt och plocka undan efter sig i duschen. Återvinningskärlen i korridoren töms av de boende i korridoren.

Vi har städkontroll på internatet ca 1 gång per månad. Då kollar vi att du har plockat undan på ditt rum, dammsugit, vädrat samt att handfatet är rengjort. Dessutom ska det vara undanplockat i pentryt samt duschutrymmet och återvinningskärlen ska vara tömda.

Skadegörelse

Skada på rummet, gemensamma utrymmen eller inventarier ska omedelbart anmälas till internatföreståndaren. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuell skada på rummet/inventarier som har uppkommit under hyrestiden.

Brandsäkerhet

Internatet är utrustat med automatiskt brandlarm. Om larmet går ska internatet utrymmas enligt skolans utrymningsplan. Hyresgäst ska informera sig om utrymningsvägarna. Elektrisk utrustning som kräver jordat uttag (kaffebryggare, mikrovågsugn, kylskåp etc) får inte installeras.

Musik

Musik är trevligt att lyssna på, men inte så högt att man stör sina grannar. Efter kl. 22.00 ska det vara tyst på internatet.

Boendemöte

Ca en gång i månaden blir du kallad till boendemöte med obligatorisk närvaro. 

Följande åtgärder kan bli aktuella om ovanstående bestämmelser inte följs:

> Muntlig tillsägelse.

> Avstängning från internatet under en begränsad tid. När det gäller gymnasieelever under 18 år tar skolan kontakt med elevens målsman såväl skriftligt som muntligt. Målsman ansvarar för hemresan och eventuella resekostnader.

> Hyresrätten återkallas och hyresgästen stängs av. Förverkad hyresrätt beslutas av rektor om hyresgästen inte följer skolans gällande ordningsregler, inte betalar hyra, inte följer hyresvillkor. Rektors beslut kan inte överklagas.